,

Realitní tipy

Prezentace

22.02.2023

Víte že .......... je dnes víc než kdy dřív důležité mít opravdu kvalitní prezentaci ? V roce 2020 a 2021 se prodávalo úplně vše co se objevilo na trhu, některým moc nezáleželo na tom jak bylo nafoceno, co vše tam bylo ke shlédnutí. Někdy jsem nerozuměla tomu, proč si na to berou profesionály, když to vypadalo stejně jako u některých i dnes . ...

Pronájem bytu cizincům je čím dál častější a má svá specifika. Na co si dát pozor, aby pronajímatel předešel případným problémům?

Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Zákon bude účinný od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze...

Při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu si dávejte pozor na ochranná pásma. Ochranná pásma se vztahují k dopravní nebo technické infrastruktuře obce. Dochází jimi k omezení vlastnického práva k pozemku. Mohou zasahovat do řešení výstavby domu a někdy musíte strpět opravy a údržbu ze strany třetí právnické osoby.